Připomínková řízení

Přijímáme připomínky k normám a jejich návrhům (viz níže). Připomínková řízení jsou otevřena pro každého zájemce, texty návrhů jsou k dispozici na požádání. Kromě toho sami oslovujeme subjekty, které považujeme za potenciální uživatele daných norem (a návrhy na další takové subjekty rovněž vítáme).

Probíhající řízení

V současné době neprobíhají žádná řízení.

Uplynulá řízení

ČSN ISO 690
Informace a dokumentace — Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů

Termín: 31. 3. 2022 (návrh překladu normy)

Oslovení účastníci:

 • Národní knihovna ČR
 • Národní technická knihovna
 • Moravská zemská knihovna
 • Masarykova Univerzita (vybrané knihovny)
 • Univerzita Karlova (vybrané knihovny a ústavy)
 • Vyšší odborná škola informačních studií
 • Citace.com s.r.o.
ČSN EN ISO 3166-1
Kódy pro reprezentaci názvů zemí a jejich částí — Část 1: Kód země

Termín: 12. 4. 2021 (návrh překladu normy)

Oslovení účastníci:

 • Celní správa ČR: bez odpovědi
 • Česká národní banka: připomínkováno
 • Česká pošta: bez odpovědi
 • Český statistický úřad: připomínkováno
 • Český úřad zeměměřický a katastrální: připomínkováno
 • Kartografie Praha: bez odpovědi
 • Ministerstvo dopravy: bez připomínek
 • Ministerstvo vnitra: bez připomínek
 • Ministerstvo zahraničních věcí (Odbor administrativy a zpracování informací: bez připomínek
 • Ústav pro jazyk český AV ČR: připomínkováno
ISO 233-3
Transliteration of Arabic characters into Latin characters — Part 3: Persian language — Simplified transliteration

Termín: 16. 4. 2021 (nová norma, ve stádiu CD)

Oslovení účastníci:

 • Katedra Blízkého východu FF UK: připomínkováno
 • Orientální ústav AV ČR: připomínkováno
 • Ústav jazykovědy a baltistiky MUNI: bez připomínek
ISO 7098:2015
Romanization of Chinese

Termín: 19. 2. 2021 (pravidelná revize)

Oslovení účastníci:

 • Katedra asijských studií UPOL (čínská sekce): bez odpovědi
 • Katedra sinologie FF UK: bez odpovědi
 • Orientalistický Express: bez připomínek