Schiffmanův English Dictionary of the Tamil Verb

Ve spolupráci s dr. Renganathanem a prof. Schiffmanem z Oddělení jihoasijských studií pensylvánské univerzity jsme vytvořili volně dostupnou online verzi jejich slovníku tamilských sloves An English Dictionary of the Tamil Verb, která je dostupná na adrese www.tamilverb.com. Todo dílo vychází z 25leté práce prof. Schiffmana a je určeno pro anglické mluvčí studující tamilský jazyk. U všech sloves uvádí jejich gramatickou třídu (dle systému v Tamil Lexiconu), tranzitivitu a příklad jejich použití ve větě včetně překladu, a to jak ve spisovné, tak hovorové tamilštině. Většina sloves obsahuje i audio nahrávku příkladů rodilým mluvčím.

API rozhraní je k dispozici na požádání.

Vyhledat sloveso (anglicky):

Tamil Dictionaries

Vyvíjíme aplikaci pro Windows zařízení (PC a telefony), která umožňuje současné prohledávání většiny online dostupných tamilských slovníků. Aplikace momentálně pokrývá následující zdroje:

  • DSAL: Tamil Lexicon
  • DSAL: Fabriciův Tamil and English dictionary
  • DSAL: McAlpinův Core vocabulary for Tamil
  • DSAL: Winslowův Comprehensive Tamil and English dictionary of high and low Tamil
  • Schiffman: An English Dictionary of the Tamil Verb
  • Cre-A: Kriyāviṉ taṟkālat tamiḻ akarāti
  • Tamildict.com: English-Tamil-German Dictionary
  • Microsoft: Terminology Collection
  • Microsoft Translator
  • Google Překladač

Vyhledávat lze i z angličtiny do tamilštiny; v případě že to daný slovník nepodporuje, je to zajištěno formou fulltextového vyhledávání. Aplikace umožňuje výběr "oblíbených" slovníků a uchovává historii vyhledávaých výrazů.

V současné době přijímáme žádosti o beta testování aplikace na spolek@ujca.cz. Rovněž dejte vědět, pokud v seznamu schází slovník, který běžně používáte.