Indic Input Web Pane

Webový doplněk Office

Časté otázky a odpovědi

Připomínky, dotazy a náměty jsou vítány na adrese spolek@ujca.cz.

Jaké znaky jsou k dispozici?

Všechny znaky s diakritikou uvedené v Příloze A ISO 15919 jsou k dispozici, ve formě jak malých, tak velkých písmen:

Jsou vkládané znaky normalizované/kompozitní/kombinované?

Kdykoliv je to možné, tento doplněk vkládá kompozitní znaky (tj. normalizační forma C). Znaky, které nemají kompozitní formu využívají kombinující diakritická znaménka (týká se to např. obloučku nad písmenem, kroužku pod písmenem, čandrabindu). Používání kompozitních znaků vyžaduje, aby font, ve kterém píšete, všechny tyto znaky obsahoval. Dejte nám vědět, pokud byste upřednostňovali psaní pomocí kombinujících diakritických znamének.

Jak mohu pokračovat v psaní nebo vkládat jeden znak za druhým?

Bohužel, aby mohl doplněk fungovat i pro Mac, iPad a na webu, musí být napsán v jazyce Javascript. Toto prostředí neumožňuje ovládat pozici kurzoru, a tak vkládaný znak musí být vložen aniž by se pozice kurzoru změnila (nebo nahradit stávající výběr) a pro pokračování v psaní musíte ťuknout nebo kliknout zpět na dokument. Uživatelé Office aplikací ve Windows by mohli mít mnohem funkčnější a přátelštější rozhraní, pokud by po tom byla poptávka.

Analyzuje tento doplněk můj dokument?

Nikoliv. Jediným účelem tohoto doplňku je vkládát do dokumentu znaky v případech, kdy to žádný jiný způsob neumožňuje, samotný dokument nebo jeho obsah k tomu není potřeba.

Zaznamenáváte, jaké znaky vkládám?

Nikoliv. Tento doplněk nezaznamenává ani nepřenáší žádná data. Jakmile se načte, funguje zcela lokálně z Vašeho prohlížeče či z Vaší aplikace.

Které aplikace jsou podporovány?

V současné době je doplněk k dispozici pouze pro Word a PowerPoint, a to včetně verzí pro Mac a iPad. Podpora pro ostatní aplikace může být celkem snadno povolena, ovšem práce s panelem není v ostatních aplikacích nejjednoduší (např. v Excelu jen celá buňka může být změněna na požadovaný znak). Dejte nám vědět, pokud potřebujete přepisovat do latinky i v jiných aplikacích Office.